Palaukite...

Virtuvės stalai


 

Stalas Pino

430.00 Lt (124.54)   326.80 Lt (94.65)
   

Stalas Max I-P 60x100

350.00 Lt (101.37)   266.00 Lt (77.04)
   

Stalas Damar

370.00 Lt (107.16)   281.20 Lt (81.44)
 
 

Stalas Modena IV Alu 90x160/200

974.00 Lt (282.09)   740.24 Lt (214.39)
   

Stalas Pixel 80

262.00 Lt (75.88)   199.12 Lt (57.67)
   

Stalas Max V 80x120/150 (LMDP)

460.00 Lt (133.23)   349.60 Lt (101.25)
 
 

Stalas FORBES

470.00 Lt (136.12)   357.20 Lt (103.45)
   

Stalas S-6

494.00 Lt (143.07)   375.44 Lt (108.73)
   

Stalas Agis

548.00 Lt (158.71)   416.48 Lt (120.62)
 
 

Stalas Poli 100x100

754.00 Lt (218.37)   573.04 Lt (165.96)
   

Stalas Cento

838.00 Lt (242.70)   636.88 Lt (184.45)
   

Stalas Max II 70x120 (LMDP)

330.00 Lt (95.57)   250.80 Lt (72.64)
 
 

Stalas BENJAMIN

1450.00 Lt (419.95)   1102.00 Lt (319.16)
   

Stalas Vento

638.00 Lt (184.78)   484.88 Lt (140.43)
   

Stalas Max IV-P 70x120/150

460.00 Lt (133.23)   349.60 Lt (101.25)
 
 

Stalas Cellini

573.18 Lt (166.00)   435.62 Lt (126.16)
   

Stalas JASPER

350.00 Lt (101.37)   266.00 Lt (77.04)
   

Stalas Zeus

566.00 Lt (163.92)   430.16 Lt (124.58)
 
 

Stalas Wenus II 80x160/200 (lukštas)

772.00 Lt (223.59)   586.72 Lt (169.93)
   

Stalas JASPER KWADRAT

326.00 Lt (94.42)   247.76 Lt (71.76)
   

Stalas ST105

210.00 Lt (60.82)   159.60 Lt (46.22)
 
 

Stalas Koen STO

1224.24 Lt (354.56)   930.42 Lt (269.47)
   

Stalas OWEN

830.00 Lt (240.38)   630.80 Lt (182.69)
   

Stalas Venti

1503.60 Lt (435.47)   1142.74 Lt (330.96)
 
 

Stalas S-2

614.00 Lt (177.83)   466.64 Lt (135.15)
   

Stalas Ovali

1057.80 Lt (306.36)   803.93 Lt (232.83)
   

Stalas Modena I 80x140/180 (LMDP)

552.00 Lt (159.87)   419.52 Lt (121.50)
 
 

Stalas Vincent

670.00 Lt (194.05)   509.20 Lt (147.47)
   

Stalas S-5

218.00 Lt (63.14)   165.68 Lt (47.98)
   

Stalas Louis 1E

1944.00 Lt (563.02)   1477.44 Lt (427.90)
 
 

Stalas Wenus-P I 80x160/200 (LMDP)

516.00 Lt (149.44)   392.16 Lt (113.58)
   

Stalas LAMBERT tamsus

902.00 Lt (261.24)   685.52 Lt (198.54)
   

Stalas Max III-P 70x120

406.00 Lt (117.59)   308.56 Lt (89.37)
 
 

Stalas ST101

946.00 Lt (273.98)   718.96 Lt (208.23)
   

Stalas Wenus-P V 90x160/200 (lukštas)

846.00 Lt (245.02)   642.96 Lt (186.21)
   

Stalas RONALD 160

678.00 Lt (196.36)   515.28 Lt (149.24)
 
 

Stalas Arnold

558.00 Lt (161.61)   424.08 Lt (122.82)
   

Stalas Leroy

886.00 Lt (256.60)   673.36 Lt (195.02)
   

Stalas Wenus-P III 80x160/200 (lukštas)

736.00 Lt (213.16)   559.36 Lt (162.00)
 
 

Stalas DYLAN

494.00 Lt (143.07)   375.44 Lt (108.73)
   

Stalas CEZAR

346.00 Lt (100.21)   262.96 Lt (76.16)
   

Stalas Kurt 120/70/77

330.00 Lt (95.57)   250.80 Lt (72.64)
 
 

Stalas Modena IV 90x160/200 (lukštas)

846.00 Lt (245.02)   642.96 Lt (186.21)
   

Stalas ERWIN

376.00 Lt (108.90)   285.76 Lt (82.76)
   

Stalas Wenus-P IV 80x160/200 (lukštas)

737.00 Lt (213.45)   560.12 Lt (162.22)
 
 

Stalas BOND

520.00 Lt (150.60)   395.20 Lt (114.46)
   

Stalas ST103

330.00 Lt (95.57)   250.80 Lt (72.64)
   

Stalas Wenus-P VI 90x200/240 (lukštas)

938.00 Lt (271.66)   712.88 Lt (206.46)
 
 

Stalas Salsa

398.00 Lt (115.27)   302.48 Lt (87.60)
   

Stalas EDGAR

640.00 Lt (185.36)   486.40 Lt (140.87)
   

Stalas HELIOS

942.00 Lt (272.82)   715.92 Lt (207.34)
 
 

Stalas Calvin

392.00 Lt (113.53)   297.92 Lt (86.28)
   

Stalas Modena V

1470.00 Lt (425.74)   1117.20 Lt (323.56)
   

Stalas S-14

288.00 Lt (83.41)   218.88 Lt (63.39)
 
 

Stalas Rumba

1050.00 Lt (304.10)   798.00 Lt (231.12)
   

Stalas S-10

640.00 Lt (185.36)   486.40 Lt (140.87)
   

Stalas LENART

452.00 Lt (130.91)   343.52 Lt (99.49)
 
 

Stalas Jonny bis

508.00 Lt (147.13)   386.08 Lt (111.82)
   

Stalas Tango

896.00 Lt (259.50)   680.96 Lt (197.22)
   

Stalas Nikodem

1314.00 Lt (380.56)   998.64 Lt (289.23)
 
 

Stalas GANDALF

442.00 Lt (128.01)   335.92 Lt (97.29)
   

Stalas EGON

558.00 Lt (161.61)   424.08 Lt (122.82)
   

Stalas CORWIN BIS

448.00 Lt (129.75)   340.48 Lt (98.61)
 
 

Stalas Dinner 115

400.00 Lt (115.85)   304.00 Lt (88.04)
   

Stalas FIDEL

264.00 Lt (76.46)   200.64 Lt (58.11)
   

Stalas Ernest 2 160x200

648.00 Lt (187.67)   492.48 Lt (142.63)
 
 

Stalas DARWIN

1294.00 Lt (374.77)   983.44 Lt (284.82)
   

Stalas Gordon 90x180

538.00 Lt (155.82)   408.88 Lt (118.42)
   

Stalas Modena II 90x160/200 (LMDP)

644.00 Lt (186.52)   489.44 Lt (141.75)
 
 

Stalas ARGUS

350.00 Lt (101.37)   266.00 Lt (77.04)
   

Stalas Florian

996.00 Lt (288.46)   756.96 Lt (219.23)
   

Stalas Wenus-S I 90x160/200 (lukštas)

920.00 Lt (266.45)   699.20 Lt (202.50)
 
 

Stalas S-4

218.00 Lt (63.14)   165.68 Lt (47.98)
   

Stalas Albert

490.00 Lt (141.91)   372.40 Lt (107.85)
   

Stalas ALSTON

828.00 Lt (239.81)   629.28 Lt (182.25)
 
 

Stalas ST110

330.00 Lt (95.57)   250.80 Lt (72.64)
   

Stalas Filip

880.00 Lt (254.87)   668.80 Lt (193.70)
   

Stalas ST107

900.00 Lt (260.66)   684.00 Lt (198.10)
 
 

Stalas ELTON

830.00 Lt (240.38)   630.80 Lt (182.69)
   

Stalas HAMLET

1110.00 Lt (321.48)   843.60 Lt (244.32)
   

Stalas Maurycy

450.00 Lt (130.33)   342.00 Lt (99.05)
 
 

Stalas CRISTAL

566.00 Lt (163.92)   430.16 Lt (124.58)
   

Stalas GOTARD

368.00 Lt (106.58)   279.68 Lt (81.00)
   

Stalas Colin

288.00 Lt (83.41)   218.88 Lt (63.39)
 
 

Stalas ST106

466.00 Lt (134.96)   354.16 Lt (102.57)
   

Stalas Dinner 90

378.00 Lt (109.48)   287.28 Lt (83.20)
   

Stalas SPENCER

744.00 Lt (215.48)   565.44 Lt (163.76)
 
 

Stalas ST108

226.00 Lt (65.45)   171.76 Lt (49.75)
   

Stalas DEVON

744.00 Lt (215.48)   565.44 Lt (163.76)
   

Stalas Guiseppe

915.60 Lt (265.18)   695.86 Lt (201.53)
 
 

Stalas Montana I

754.00 Lt (218.37)   573.04 Lt (165.96)
   

Stalas ST102

1350.00 Lt (390.99)   1026.00 Lt (297.15)
   

Stalas Antica AN17

768.00 Lt (222.43)   583.68 Lt (169.05)
 
 

Stalas Marten

744.38 Lt (215.59)   565.73 Lt (163.85)
   

Stalas ST172

1744.00 Lt (505.10)   1325.44 Lt (383.87)
   

Stalas Ringo 110

1300.00 Lt (376.51)   988.00 Lt (286.14)
 
 

Stalas Italian 728

3200.00 Lt (926.78)   2432.00 Lt (704.36)
   

Stalas Royal ST

854.00 Lt (247.34)   649.04 Lt (187.97)
   

Stalas Model 739

3400.00 Lt (984.71)   2584.00 Lt (748.38)